Total War Three Kingdoms Mandate of Heaven DLC Klucz Steram

Total War Three Kingdoms Mandate of Heaven DLC Klucz Steram

Kategoria: Strategiczne

Dostępność: Pobierz już dzisiaj

Ocena: Brak

Wersja językowa: PL/ANG (napisy)

DRM: Klucz Steam

Twoja cena
4399zł

Opis

Jest rok 182. W cesarstwie Han panuje zamęt, a Chiny pogrążają się w chaosie. Dwór cesarski został sparaliżowany przez korupcję, a północ pustoszy wielka klęska głodu. W oczach ludu cesarz Ling utracił Mandat Niebios, a wraz z nim prawo do rządzenia.

W całym kraju ludzie gromadzą się i szemrzą. Na ich czele stoją trzej bracia taoiści, Zhang Jue, Zhang Liang i Zhang Bao, którzy przywdziali żółte turbany i chwycili za broń. Ich cel: obalić niesprawiedliwą dynastię Han i zastąpić ją własną, dążącą do harmonii i pokoju. Mają tysiące popleczników i codziennie przybywa ich więcej.

Watażkowie wierni cesarzowi zbierają się pod jego sztandarem, to wpływowi i doświadczeni wojownicy. Ale co bardziej ambitni spośród nich, mają własne plany... jeśli dynastia Han stanie się zbyt słaba, kto przejmie władzę?

Total War: THREE KINGDOMS – Mandate of Heaven przedstawia wydarzenia z czasu buntu Żółtych Turbanów i pozwala graczom wziąć udział w tym konflikcie po stronie lojalistów albo buntowników. Pojawia się w nim wiele nowych postaci i grywalnych przywódców frakcji, kampania rozpoczyna się w 182 roku, ale gracze mogą grać o wiele dłużej, nawet w okresie Trzech Królestw, kiedy to w miarę postępów kampanii zaczną pojawiać się znane wcześniej postacie.

 

 • Największe i najbardziej szczegółowe DLC do Total War: THREE KINGDOMS
 • Rozpocznij kampanię w 182 roku, tuż przed wybuchem buntu Żółtych Turbanów...
 • Następnie weź udział w tym konflikcie i przejdź w okres Trzech Królestw.
 • Nowe postacie i sześciu nowych grywalnych watażków, w tym bracia Zhand i cesarz Ling
 • Nowa, unikalna mechanika kampanii, wydarzeń i celów
 • 40 nowych jednostek na polu bitwy i nowe zdolności oddziałów
 • Rozegraj scenariusze przedstawiające początki takich legendarnych postaci jak Cao Cao i Liu Bei

 

Dynastia Han


W ramach aktualizacji gry Total War: THREE KINGDOMS, która ruszy dla wszystkich graczy w chwili premiery Mandate of Heaven, chińskie frakcje dynastii Han mogą przyjąć nowy styl rządów (oczywiście cesarz Ling ma go od początku kampanii).

Cesarz i jego sprzymierzeńcy zawarli sojusz, w którym całą władzę sprawuje ten pierwszy. Mandat władzy cesarza uniemożliwia jego sojusznikom głosowanie w sprawie umów dyplomatycznych dotyczących wojny i pokoju. W praktyce jest to nadużycie władzy, więc takie działania mogą wywołać rozłamy w sojuszu...

W Mandate of Heaven, Liu Hong (cesarz Ling) ma unikalny rodzaj sprawowania rządów w cesarstwie, musi zwracać się do swoich sojuszników o ten mandat władzy, żeby stanąć do walki z Żółtymi Turbanami. Ponadto, możesz zbudować pałac cesarski, to wielkie przedsięwzięcie pochłania wiele czasu i surowców. Budowla ta daje premie cesarzowi premie w całej frakcji, ponadto stacjonuje w niej najpotężniejszy garnizon w całej grze!

Warunki zwycięstwa

Warunki zwycięstwa dla wszystkich frakcji dynastii Han są takie same jak w kampanii z roku 190. Jednak w tym okresie działanie w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę wszystkie potęgi biorące udział w grze. Trzeba bardzo dobrze wybrać moment, w którym ruszy się do wyścigu o tron i na poszukiwania komanderii buntowników, które można zaatakować. Jedynym wyjątkiem jest Liu Hong (cesarz Ling), którego warunki zwycięstwa zmieniają się w zależności od tego, jak reformuje on swój rząd.

 

Frakcje dynastii Han


Liu Hong (cesarz Ling)

Liu Hong jest cesarzem imperium dynastii Han i stanął w obliczu szybko pogarszającej się sytuacji. Wybuchają kolejne bunty, a wśród jego wasali rośnie niezadowolenie. Jego dwór jest kontrolowany przez skorumpowanych i zadufanych eunuchów, którzy szybko uciszają każdego, kto się im sprzeciwi. Budząca grozę cesarzowa, jego żona, ze wszystkich sił próbuje wydrzeć eunuchom władzę, ale bezczynność samego cesarza utrudnia jej działania. Liu Hong powinien zajmować się rozległymi ziemiami dynastii Han, ale sytuacja staje się coraz gorsza, a kontrolowanie całego terytorium może okazać się niemożliwe, gdy nasili się niezadowolenie i wybuchnie otwarta wojna...

Unikalna mechanika frakcji: Dwór cesarski


Na dworze cesarskim walczą o władzę trzy frakcje.

 • Biurokraci: Na ich czele stoją eunuchowie, a ich poplecznicy dążą do centralizacji władzy w rękach polityków.
 • Watażkowie: Poplecznicy tej grupy pragną decentralizacji rządów, by każdy lokalny przywódca kontrolował swoje ziemie i podlegał tylko cesarzowi.
 • Dynaści: Ta grupa chce, żeby całą władzę sprawowała rodzina cesarska.


Cesarz znajduje się w samym środku tego sporu i stara się równoważyć siły tych trzech bloków. Może wykorzystywać swe wpływy polityczne, by wprowadzać zmiany na dworze sparaliżowanym przez łaknących władzy eunuchów.

 • Wpływy polityczne rosną z czasem, są generowane przez administracyjne budowle dworskie w dużych osadach gracza.
 • Wpływy polityczne można wykorzystać, żeby usunąć skorumpowanych ministrów z dworu.
 • Bardzo wysokie poziomy wpływów politycznych można przeznaczyć na anektowanie całych frakcji w cesarstwie.


Liu Chong

Liu Chong jest krewnym cesarza, ale nie dziedzicem tronu. W przeciwieństwie do swej rodziny, zadowala go zarządzanie własnymi ziemiami. Jest uwielbiany przez swych poddanych, głównie dzięki jego śmiałej osobowości i umiejętnościom wojskowym. Pragnie, żeby jego ziemie stały się spokojnym oraz dostatnim miejscem dla każdego, kto zechce się tam schronić. Ma pewność, że jego cesarski krewniak opanuje sytuację, jest gotów go bronić, ale bardziej interesuje go chronienie własnych ludzi i terytorium. Właściciele Mandatu Niebios będą mogli też rozpocząć kampanię w roku 190 jako Liu Chong i rozegrać jego historyczny konflikt z Yuan Shu.

Unikalny zasób: Hart ducha

Liu Chong ma unikalny zasób zwany hartem ducha, rosnący gdy Liu toczy bitwy i dający jego żołnierzom coraz większe premie militarne.

Unikalna mechanika frakcji: Trofea

Dokonując określonych czynów w bitwie, Liu Chong może odblokować trofea dające wyjątkowe premie. Liu Chong może wystawić część tych trofeów, żeby zyskać te premie.


Lu Zhi

Luz Zhi to jeden z najznamienitszych uczonych dynastii Han, który zasłynął jako doskonały nauczyciel, którego uczniami byli Liu Bei i Gongsun Zan. Odegrał kluczową rolę podczas buntu Żółtych Turbanów prowadząc wiele udanych ataków na siły buntowników. Był mistrzem nauki i miecza, ale słabiej radził sobie w konkurencji z eunuchami.

Unikalna mechanika frakcji: Wielka biblioteka

Dokonując określonych czynów cywilnych, Lu Zhi może zebrać kolekcję unikatowych dzieł, które trafią do biblioteki. Jednocześnie można wystawiać pięć dzieł, a każde z nich daje wyjątkowe premie. Niektóre z dzieł należą do zestawów, jeśli wystawia się je razem, zapewniają dodatkowe premie.

 

Bunt Żółtych Turbanów

Unikalna mechanika

Każdy z trzech braci Zhang, architektów buntu Żółtych Turbanów, ma własne misje mające na celu wzmocnienie ich ruchu. Część tych zadań usprawni ich frakcje, a inne wzmocnią ich sojuszników. W kilku misjach możesz zobaczyć stare i nowe twarze...

Unikalne zasoby i efekty: Zapał i ferwor

Zapał to ogień buntu, który trzeba podsycać, by rebelia zwyciężyła. Ten zasób jest dzielony pomiędzy frakcje trzech braci Zhang i ubywa go z czasem. Gdy spada zapał, bunt może osłabnąć i okręgi zaczną opowiadać się po stronie dynastii Han. Zapał utrzymuje się dzięki zdobywaniu okręgów i toczeniu bitew.

Ferwor to rosnące poparcie zwykłych ludzi dla rebelii i nasilająca się destabilizacja dynastii Han. Ferwor w regionie rośnie dzięki obecności wojsk Żółtych Turbanów i budowlom, a w przypadku frakcji dynastii Han powoduje coraz większe kary do porządku publicznego. Na wysokich poziomach ferwor zaczyna przekraczać granice i wpływa na sąsiadujące regiony. Frakcje dynastii Han mogą niwelować ferwor Żółtych Turbanów ulepszając swą infrastrukturę porządku publicznego i zdobywając pobliskie okręgi należące do Żółtych Turbanów.

Warunki zwycięstwa

Wszyscy poplecznicy Drogi Wielkiego Pokoju mają jeden cel: obalenie dynastii Han. Ogień buntu nie zgaśnie, dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty!

Po kilku turach kampanii wojna o mandat zacznie się na dobre, a Żółte Turbany i dynastia Han zetrą się w brutalnym konflikcie. Zwycięstwo w tej wojnie to ostateczny triumf Żółtych Turbanów, by móc się nim cieszyć, muszą zdobyć 50 regionów albo samo Luoyang.

Reformy

Wszystkie frakcje Żółtych Turbanów mają dostęp do nowego drzewka reform. Składa się ono z czterech głównych gałęzi:

 • Infrastruktura i gospodarka
 • Filozofia i handel
 • Siła militarna
 • Doktryny wojskowe

 

Frakcje Żółtych Turbanów


Zhang Jue

Zhang Jue, znany uzdrowiciel, w jego rodzinnej komanderii Julu, jest nazywany generałem Niebios. Po odkryciu Pism Wielkiego Pokoju opisujących związki między niebem i ziemią, postanowił wzniecić sprawiedliwy bunt przeciwko skorumpowanej dynastii Han. Zhang Jue zebrał swych braci oraz ich popleczników i rozniecił ogień w sercach prostych ludzi.

Zhang Liang

Zhang Liang, generał ludu, to mistrz strategii obronnych. Jego celem jest zbudowanie niezłomnej obrony przed dynastią Han próbującą zdławić bunt. Jeden z watażków, Lu Zhi, otrzymał dokładnie takie zadanie, a Zhang Liang ma się przed nim bronić. Wynik tego starcia może dramatycznie zmienić równowagę sił!

Zhang Bao

Zhang Bao, zwany generałem kraju, przeobraża czystą agresję w siłę napędzającą zmiany. Jest grotem włóczni rebelii, który nieustraszenie rusza do każdego boju. Zamierza szybko powiększyć strefę wpływów buntowników i ma ku temu najlepsze możliwości.

Inne frakcje dostępne w Mandate of Heaven


Możesz rozgrywać tę kampanię także z perspektywy kilku ważnych postaci Trzech Królestw. Każda z nich ma inną pozycję początkową i misje związane z ich początkami (w przypadku jednej z nich te początki są wyjątkowo skromne!):

 • Cao Cao
 • Liu Bei
 • Sun Jian
 • Dong Zhuo

 

Nowe elementy kampanii:


Werbunek nie związany z regionami

W kampanii Mandate of Heaven, armie frakcji mogą werbować żołnierzy, gdy znajdują się na terytorium nie należącym do wroga, nawet jeśli nie posiadają żadnych regionów. Można werbować oddziały i poczty, ale tworzenie nowych armii nie jest możliwe.

Pojawiające się frakcje SI

W miarę upływu czasu kampanii Mandate of Heaven, ważne frakcje z kampanii roku 190 zaczną pojawiać się wraz z kluczowymi warunkami historycznymi. Na przykład, może pojawić się Yuan Shao, ale tylko jeśli cesarz zostanie usunięty, a Zheng Jiang zacznie terroryzować północne komanderie około 189 r.


New oddziały na polu bitwy (istotne informacje)

Dostępnych jest 40 nowych oddziałów, dzięki czemu frakcje mają duże możliwości werbunku. Tutaj znajdziesz listę najważniejszych elitarnych oddziałów.

 

Cesarstwo Han


Cesarscy poborowi (Liu Hong)

Elitarna armia cesarska Cesarstwa Han. Te oddziały odzwierciedlają wszystkich pięć elementów Wu Xing i są ciężko opancerzone. Wszystkie oddziały cesarskie mają wyjątkową zdolność dającą im rosnące premie do pancerza i obrażeń, dopóki w czasie walki w pobliżu znajduje się inny cesarski oddział.

Rozjemcy Chen (Liu Chong)

Najlepsza jazda walcząca wręcz w armii księcia Liu Chonga, odziana w ciężkie złocone zbroje i uzbrojona w kusze.

Straż Królewska Chen (Liu Chong)

Ciężko opancerzona piechota z kuszami, gotowa zamienić je na tarcze i włócznie, by bronić cesarza.

Niszczyciele zdrajców (Lu Zhi)

Bardzo skuteczna jazda uderzeniowa, zadająca obszarowe obrażenia.

 

 

Żółte Turbany


Posłańcy Niebios (Zhang Jue)

Posłańcy Zhang Jue krzewią jego przepowiednie i nauki. Ta bardzo szybka, pozbawiona pancerzy, siejąca strach jazda walcząca wręcz. Ma wysokie morale i świetnie radzi sobie z rozbijaniem strzelającej piechoty. Robi to błyskawicznie, zanim ktokolwiek zdąży przybyć jej z pomocą.

Fanatycy Drogi (Zhang Bao)

Uniwersalna piechota Zhang Bao, wyposażona w dwuręczną broń drzewcową. Jej unikalne zdolności bojowe stopniowo zwiększają jej sprawność w walce na szpicy oddziału, ale staje się podatna na ataki ze skrzydeł i od tyłu.

Myśliwi Yaoguai (Zhang Bao)

Łucznicy Zhang Bao, uzbrojeni w zatrute strzały. Można ich rozmieścić poza normalną strefą jeszcze przed rozpoczęciem bitwy, ich wykrycie jest możliwe wyłącznie z niewielkiej odległości. Są zabójczy, gdy działają z ukrycia, ale muszą trzymać wroga na dystans, ponieważ nie mają z nim żadnych szans w walce wręcz.

Zabójcy tyranów (Zhang Liang)

Jazda uderzeniowa Zhang Lianga, jej szarże są niszczycielskie, otrzymuje też specjalną premię do obrażeń, gdy walczy z bohaterami i generałami.

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe

MINIMALNE:

 • System operacyjny: Windows 7 64 Bit
 • Procesor: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz
 • Pamięć: 4 GB RAM
 • Karta graficzna: GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620
 • DirectX: Wersja 11
 • Miejsce na dysku: 60 GB dostępnej przestrzeni
 • Dodatkowe uwagi: 6GB Memory if using integrated GPU


ZALECANE:

 • System operacyjny: Windows 10 64 Bit
 • Procesor: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X
 • Pamięć: 8 GB RAM
 • Karta graficzna: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM
 • DirectX: Wersja 11
 • Miejsce na dysku: 60 GB dostępnej przestrzeni

DODATKOWE MATERIAŁY

Gra Video Galeria 6

DODAJ OCENĘ PRODUKTU

1 2 3 4 5 Głosuj

KOMENTARZE

WIĘCEJ

REKOMENDACJE I OSTATNIO PRZEGLĄDANE